Košnja trate

Košnja trate  in  gnojenje  sta    najpomembnejši  opravili  na  naši  vrtni  zelenici.  Z    redno  in  pogosto  košnjo  poskrbimo  za  pravilno  rast  in  razraščanje  travnih  bilk  in  korenin.  Še   pomembnejše  pa  je  gnojenje, saj  je  dobro  prehranjena  trava  lepša,  bolj  zelena  in  močnejša,  pa  tudi  vreme  bolezni  in  plevel  ji   ne  pridejo  do  živega.  

košnja trate

PRVA KOŠNJA
Zelo  pomembna  je  že  prva   košnja  po  oblikovanju  zelenice.  Prvič  po  setvi  kosimo  takrat,  ko  so  trave  visoke  od   8  do  10 cm.  Nikakor  ne  smemo  pri  prvi  košnji  trate  pokositi  na  najnižjo  višino,  ampak  znižamo  višino  trav  le  za    centimetre.   V   naslednjih  košnjah  postopoma   kosimo   vse  niže    dokler  ne  naravnamo  kosilnice  na  pravo  višino.  Prava  višina  trave  je  odvisna  od  tipa  tal,  vrste  travne  mešanice  in  vremenskih   pogojev.   Poleti  kosimo  na  višino  4  centimetre,  v  drugih  letnih  časih  pa  na  višino 3  centimetre.  Vedno  pa  naj   velja,  da  pri  košnji  porežemo  največ    tretjino  dolžine  trave.  Če  zelenico  že  imamo,  prvič  v  sezoni  kosimo  nekoliko  nižje,  druga  košnja  pa  je  že  prilagojena  na  želeno  višino  trav. 

VIŠINA  REZI
Prenizka  rez  trato  oslabi,  previsoka  pa  premalo  spodbuja  rast  stranskih    poganjkov,  zato  postane  trata  redkejša  in  bolj  občutljiva  ob  obremenitvah,  kot  je  npr.  hoja.  Na  previsoko   pokošeni  trati  se  lahko  postopoma  nabere  tudi  nekakšna  odmrla  nepredušna  plast,  imenovana  polst  ki  trato  duši. 

KAM  S  POKOŠENO  TRAVO
Ponavadi  pokošeno  travo  pograbimo,  saj  zlasti  na  nizko  košeni  zelo  lepo   negovani  trati  kvari  videz.  Pokošeni  ostanki  trave  gnijejo  in  dušijo  trato.  Če  se  vseeno  odločimo.  Da  bomo   odkos  trave  pustili  kar  na  travni  površini,  pokošeno  travo  enakomerno  razgrnemo  in  čim  bolj  na  drobno  sesekljamo.  Tako   razprostrti  ostanki  se  hitro  razkrajajo  in  predstavljajo  naravno  organsko   gnojilo. 

KAKO  POGOSTO  KOSIMO
Trato  v  povprečju  kosimo  enkrat  tedensko,  v  času  najintenzivnejše  rasti  tudi  dvakrat  na  teden.  Ponavadi  velja,  da  trate,  ki  jih  kosimo  nizko,  kosimo  večkrat  kot  tiste,  ki  smo    se  jih  odločili  pustiti  malo  višje.  Še  najmanj  dela  imamo s  cvetočo  mešanico  trav  in  cvetlic,  ki  jo  ponavadi  sejemo  v  delu  vrta,  ki  smo  ga  uredili  povsem  naravno,  ali  v  sadovnjak ,  da  privabimo  čebele.

Opozorilo:

** Pokošeno trato, ki ostane po košnji je dobro, da redno odstranimo.

Copyright © 2008 - 20013 by Greenoasis

PRIJATELJI:| Google | Najdi.si | Yahoo.com | MONTAŽNE HIŠE | Planinec.si | Video iskalnik | apartmaji bled

plants